Om oss

Sedan år 2008 har Tumba/Storvretsfestivalen i Storvretsparken arrangeras av den ideella föreningen Aktiv Tumba.

Föreningen bildades 2007 av en handfull personer boende i
Storvreten Tumba med olika bakgrund.
Samtliga ansåg att Storvretparken är en av de mysigaste
Parkerna i Stockholm.
Desto tråkigare är att den inte utnyttjas oftare under
sommarhalvåret. Därför vill vi i föreningen skapa en större
öppen mötesplats för kommunborna genom att anordna
familjefestivaler med aktiviteter för alla åldrar.
Detta tror vi ger unika tillfällen för samtal och umgänge över
generationsgränserna.
Tanken med festivalen är att vi även vill skapa en trevlig
start inför sommarlovet.
Självklart söker vi flera som vill vara med oss och vill visa sin
insatts.